Human Resources


E-mail* :
Cinsiyet* :
İsim - Soyisim* :
Doğum Yeri* :
Doğum Tarihi* :
İkamet Adresi* :
Ev Telefonu :
GSM* :
Öğrenim Durumu* :
Medeni Durumunuz* :
Sabıka Kaydınız* :
Askerlik Durumu* :
Bilgisayar Bilgisi :
KötüOrtaİyiİleri Düzey
Kullandığınız Programlar :
Talep Ettiğiniz Ücret :
En Son Çalıştığınız Firma :
Giriş Tarihi* :
Çıkış Tarihi* :
Ayrılma Nedeniniz :
Referans 1 :
Referans 2 :