Domino Tekstil olarak dünyayı önemsiyoruz ve tüm üretim süreçlerimizi gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılamalarını engellemeyecek şekilde yönetiyoruz.

Sosyal, ekonomik ve ekolojik dinamikleri göz önünde bulundurarak, bu dinamiklerin birbirileri ile etkileşimlerinde, ekonomik kalkınmayı, insan yaşamını ve çevresel dengeyi olumlu yönde etkileyecek adımlar atmayı ve tedarik zincirimizi bu yönde geliştirmeyi tüm paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kurum kültürümüze dahil ederek , küresel hedeflere ulaşmak için tüm çalışanlarımız ile birlikte yaşadığımız dünyayı güzelleştirmek için adımlar atıyoruz.

Bu doğrultuda Su, İklim değişikliği, Enerji, Biyolojik çeşitlilik ve Sürdürülebilir Materyaller odaklı hedefler ile üretim süreçlerimizi şeffaf, izlenebilir şekilde sürekli değişim ve gelişim anlayışı ile ilerletiyoruz.

PROJELERİMİZ

RECYCLE

Üretim birimlerimizden çıkan tekstil konfeksiyon atıklarını, doğal kaynaklarımızı korumak ve çevreye olan zararlı etkileri azaltmak için tekrar kumaş hammaddesi haline getirip, yeniden ürün haline dönüştürdüğümüz projemiz, s ürdürülebilir materyallerin kullanımı ile ilgili attığımız adımlardan sadece bir tanesi.

 

 

SOSYAL DİYALOG

Üretim birimlerimizde çalışanlar ile yönetimin sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilecekleri bir çalışma ortamı yaratmak gayesiyle tüm fabrikalarımızda adil, güvenilir bir çalışan temsilciliği sistemi kurarak, temsilcilerimiz ile düzenli aralıklarla toplantılar düzenleyerek, fabrikalarımızdaki çalışma ortamını sürekli iyileştirmek için adımlar atmaya devam ediyoruz.

 

 

 

ADİL ÜCRET SİSTEMİ

Çalışanlarımızın kendisinin ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği, bir kısım da birikim yapabileceği asgari geliri elde etmesini adil ücret sistemi ile gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz.

Tüm çalışanlarımızın yetkinlik ve becerileri doğrultusunda geliştirdiğimiz ücret yönetim sistemi ile adil, anlaşılır ve gelişime açık bir yöntem izleyerek çalışanlarımızın şirketimize olan aidiyet duygularını geliştirmeyi ve elde ettikleri ücret ile yaşam şartlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz.

 

SCORE – ILO

Uluslararası çalışma örgütü ILO ile birlikte yürüttüğümüz SCORE projesi ile üretim birimlerimizde İşletme İyileştirme Ekipleri oluşturup, 2 tam günlük eğitimler düzenleyerek çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Üretim birimlerinde 2018 yılında 500’den fazla iyileştirme projesi gerçekleştirdik.

 

GÖÇMEN ÇALIŞANLAR İÇİN İŞYERİ UYUM PROJELERİ

Üretim birimlerimizde bulunan göçmen çalışanların işyerine ve çalışma arkadaşlarına uyum sağlamaları için çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak projeler gerçekleştiriyoruz.

MUDEM ile birlikte göçmen çalışanlarımıza kendi dillerinde eğitimler düzenleyerek, kolayca ulaşabilecekleri dilek-şikayet sistemleri kuruyoruz. United Work ile işbirliği yaparak göçmen çalışanlarımıza yasal hakları ile ilgili kendi dillerinde eğitimler organize ediyoruz.

 

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Üretim birimlerimizde kullanılan enerjinin tümüyle yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi hedefiyle yola çıktık. 2019 yılında çeşitli adımlar attık. Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesine katılarak ,buradaki gelişimlere göre 5 yıl içerisinde, kullandığımız enerjinin tümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesini hedefliyoruz.

Ayrıca enerji tüketim verilerimizi analiz ediyoruz, enerji tüketimimizi azaltmak için hedefler koyuyoruz ve önlemler alıyoruz.

 

 

ATIK YÖNETİMİ

Ürünlerin tasarım aşamasından başlayarak; üretim tüketim, atık oluşumu, atığın geri dönüştürülmesi ve bertarafını kapsayan bir disiplin içerisinde atıklarımızı çevre bakanlığından onaylı lisanslı geri dönüşüm ve bertaraf tesislerine teslim ediyoruz. Atık miktarlarımızı ölçüyoruz ve azaltmak için hedefler belirliyoruz.

Sıfır Atık Projesini destekliyoruz. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımıza çevre bilinci ve atık yönetimi ile ilgili eğitimler düzenliyoruz.