Çevre Politikası

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak, çevre etkilerini kontrol altına tutarak, bu etkileri azaltarak, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır. Domino Tekstil Ürünleri San. Ve Dış Tic. A.Ş  olarak politikamızı hayata geçirmek…

Sosyal Uygunluk Politikası

• Üretimin hiçbir safhasında ILO ve BM Çocuk Hakları Konvansiyonu Madde 32.1 hükümlerine göre 15 yaşını tamamlayarak16 yaşından gün almamış kişileri istihdam etmeyeceğini, • Çalışmaya aday kişilerin ve çalışanların bireysel haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı göstererek işe alım sürecinde adaylara doğrudan veya dolaylı şekilde ayrımcılık (din, dil, etnik köken , hamilelik durumu, sendika üyeliği yada…